Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางกรอกคะแนนกลางภาค 2/2562

------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------- 

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

NEW! Update (11/11/62)

---------------------------------------------
รูปแบบการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา2562 

New! Update 08/06/62

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Written by Administrator   
Thursday, 24 October 2019 09:25

ประกาศ !! ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
วันปิยะมหาราช 2562
Written by Administrator   
Wednesday, 23 October 2019 04:46

วันปิยะมหาราช

๒๓ ตุลาคม 

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง)Share this post

 
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เทอม2 ปี62
Written by Administrator   
Friday, 11 October 2019 06:37

ประกาศ !! ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
Written by Administrator   
Tuesday, 08 October 2019 08:07


Share this post

 
กำหนดการสอบ, ปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2
Written by Administrator   
Thursday, 26 September 2019 09:12


Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 กันยายน 2562
Written by Administrator   
Thursday, 19 September 2019 10:45


Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 กันยายน 2562
Written by Administrator   
Wednesday, 11 September 2019 07:19


Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 3 of 29


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.