Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางกรอกคะแนนกลางภาค 2/2562

------------------------------------------

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------- 

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

NEW! Update (11/11/62)

---------------------------------------------
รูปแบบการเขียนแผนการสอน ปีการศึกษา2562 

New! Update 08/06/62

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
Written by Administrator   
Sunday, 28 July 2019 05:31


๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง)Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
Written by Administrator   
Wednesday, 24 July 2019 15:54


Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
Written by Administrator   
Monday, 15 July 2019 15:39


Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
Written by Administrator   
Monday, 08 July 2019 09:25


Share this post

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
Written by Administrator   
Thursday, 04 July 2019 04:27


Share this post

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562"
Written by Administrator   
Friday, 29 March 2019 04:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
Written by Administrator   
Tuesday, 19 March 2019 16:12

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   

<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 5 of 29


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.