Home

ผู้อำนวยการ

Login FormITPSocialButtons

Share this post

ระบบงานโรงเรียน

ผลงานวิชาการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง นาฏยลีลารังสรรค์

รายวิชานาฏศิลป์ 2 (ศ22104)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

แบบฝึกทักษะเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เรื่อง Peekaboo English

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

----------------------------------------

การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์

ชุดเชือกแสนสนุกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

----------------------------------------

งานวิชาการ

------------------------------------------

ตารางสอน

ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

-------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

NEW! Update (17/08/63)

---------------------------------------------
แบบฟอร์มแผนการสอนบูรณาการ

โครงการถนนปลอดภัย

NEW! Update (03/08/63)

---------------------------------------------
สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2562

---------------------------------------------

ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับป.1-6 

Update (09/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกคะแนนระดับม.ต้น 

Update (03/10/2561)

---------------------------------------------
ปถ.05 แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

--------------------------------------------- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
Written by Administrator   
Friday, 05 May 2017 07:28

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคา

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก
Written by Administrator   
Thursday, 04 May 2017 04:45

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
Written by Administrator   
Wednesday, 19 April 2017 15:29

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 (แก้ไข)


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(แก้ไข)
Written by Administrator   
Wednesday, 19 April 2017 15:25

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน(แก้ไข)


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
Written by Administrator   
Wednesday, 19 April 2017 15:19

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
Written by Administrator   
Tuesday, 11 April 2017 07:52

ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1


<<< คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>>Share this post

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 10 of 32


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is a database storage. Valid XHTML and CSS.