แจ้งผลการเรียน ปีการศึกษา2562 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020 เวลา 15:29 น.
NO TRANSLATION AVAILABLE


แจ้งผลการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา2562

โดยแบ่งตามสายชั้น ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล

คลิก >> https://bit.ly/2JoD0Yz

ระดับชั้นประถมศึกษา

คลิก >> https://bit.ly/2wMiTRv

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

คลิก >> https://bit.ly/2UNep5a

*เมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้กรอกรหัสนักเรียน 4 หลัก(ที่ติดหน้าอกเสื้อนักเรียน)เพื่อดูผลการเรียนของตนเอง*

**ในระดับชั้นอนุบาลให้กรอกเลขบัตรประชาชนแทน**

Share this post

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020 เวลา 16:18 น.