วันคล้ายวันประสูติ Print
Written by Administrator   
Thursday, 02 April 2020 01:59

๒ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง)


Share this post